۰۷ام خرداد ۱۳۸۸

پژوهش و حوزه- شماره ۲۹

۰۵ام اسفند ۱۳۸۷

مجلات علمی حوزه، جایگاه و دشواری ها

آنان به‌ همین دلیل عموما و عمدتا در سنین بالای چهل سال می‌توانند به عنوان یک پژوهشگر جدی‌ تلقی شوند که زمان بسیاری از نوآوری‌های علمی در این سنین منتفی...

۰۵ام خرداد ۱۳۸۷

حوزه قلم و قلم حوزه

“هرچند ممکن است به‌نظر چنین آید که «تولید» معارف دینی عموما و عمدتا به روان‌شناسی خلاقیت و نوآوری، فلسفه و متدلوژی علم و نظریه‌پردازی، کمیت و کیفیت انباشته علمی و...

۰۵ام خرداد ۱۳۸۷

پژوهش و حوزه، راهی نو

“برای تحقق این منظور فصلنامه دارای زیربخش‌های اساسی ذیل خواهد بود: -علم‌پژوهی؛ -پژوهش‌پژوهی؛ -مبانی فلسفی و روش‌شناختی علوم اسلامی؛ -دین و علوم اجتماعی؛ -موضوعات ویژه(پروژه‌های تحقیقاتی). پژوهش و حوزه در...

۰۵ام خرداد ۱۳۸۷

زبان پژوهی دینی

“اما فلسفه‌های تحلیلی و زبانی و دانش‌های خاصی چون هرمنوتیک که زبان و فرآورده‌های آن را در بستر زمان و زمینه آن مورد مداقه فلسفی قرار می‌دهند،ظرفیت جدید و حدی...

۰۷ام خرداد ۱۳۸۵

دین و روان شناسی

“بنابراین نمی‌توان و نباید مفاهیم و نظریات روان‌شناختی مبتنی بر معارف الهی و دینی، همانی باشد که از نگاه غیردینی به خدا و انسان برآمده است. با این رویکرد در...

۰۷ام خرداد ۱۳۸۵

شناخت ادیان، ضرورتی همیشگی و همگانی

 

۰۷ام خرداد ۱۳۸۵

دانش اصول و مسئولیت ما

۰۷ام خرداد ۱۳۸۴

پژوهش و حوزه- شماره۲۱و۲۲

۰۵ام خرداد ۱۳۸۴

سخن سردبیر

“اگر تعهد معاونت پژوهشی حوزه را سیاست‌گذاری و مدیریت فراگیر «پژوهش در حوزه علمیه» تعریف کنیم، ناگزیر مأموریت پژوهش و حوزه نیز مفهوم‌سازی، نظریه‌پردازی، تولید دانش و انتشار آن در...

Pages:«12