۰۲ام مرداد ۱۳۹۴

تجزیه و تحلیل آثار اقتصادی خمس به عنوان یک نرخ مالیاتی در نظام اقتصادی اسلام

سومین همایش مالیات های اسلامی ۱۷ اسفند ماه ۱۳۸۹ در سالن همایش های دانشگاه مفید قم برگزار شد. مقاله ای که در ادامه می آید به عنوان یکی از مقالات...

۳۱ام خرداد ۱۳۹۴

نقد عقلانیت به مثابه بنیاد توسعه

چکیده عقلانیت به عنوان قلب ،جان و جوهر توسعه و در نتیجه مهمترین پیش فرض بنیادی تئوری های رایج توسعه تلقی می شود(موسائی ، ص۶۳ ). عقلانیت عبارت است از:...

۳۱ام خرداد ۱۳۹۴

علوم انسانی اسلامی به مثابه کاشف عقلانیت اسلامی

چکیده در این مقاله با تفکیک «عقلانیت عملی» از «عقلانیت علمی و شناختی» نشان داده می‌شود که عقلانیت شناختی مربوط به فاعل شناخت و عالم علوم انسانی است که اعتبار...

Pages:«12