۰۶ام خرداد ۱۳۹۷

مبانی، ظرفیت ها و محدودیت های علم اقتصاد اسلامی به مثابه علم بومی

درباره ملاک اسلامیت علم اقتصاد، دو رویکرد اساسی وجود دارد. رویکرد نخست، بر آن است که اقتصاد اسلامی معرفتی است که تمام هویت دانشی خود را از منابع معتبر شناخت...

۳۱ام اردیبهشت ۱۳۹۷

رهیافتى براى نظریه پردازى بنیادى در علوم انسانىبر اساس فلسفه اسلامى

چکیده پرسش اساسى که این مقاله به آن پاسخ مى دهد آن است که مبنا و راه و روش ارتباط فلسفه اسلامى و علوم انسانى چیست؟ در این مقاله تلاش...

۳۱ام اردیبهشت ۱۳۹۷

تناسب موضوع و روش در علم اقتصاد: رهیافتی فلسفی برای اقتصاد اسلامی

چکیده در این مقاله از رهگذر بررسی تناسب «موضوع» و «روش» در علم اقتصاد متعارف، برای نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی از منظر فلسفی راهی نشان داده شده است. برای نیل...

۳۱ام اردیبهشت ۱۳۹۷

ماهیت پیشرفت اسلامی دراندیشه امام خمینی ره

چکیده این مقاله ابتدا نظریه غربی توسعه را بر مدار هسته مرکزی آن ـ که نوع تلقی فرهنگ و فلسفه غرب در مورد انسان است ـ معرفی می نماید. آن...

۳۱ام اردیبهشت ۱۳۹۷

نقش مدیریت مالکیت معنوی در توسعه اقتصادی؛ چالش‌ها و راهکارها

چکیده: امروزه دانش و تحقیق و توسعه نقش قابل‌توجه و رو به رشدی در تولید محصولات و خدمات و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. بدیهی است که حمایت...

۰۲ام مرداد ۱۳۹۴

بررسی جایگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتی

چکیده: این پژوهش با استفاده از الگویی کارکردی مورد مطالعه مفهوم اقتصاد مقاومتی و الزامات و اهداف آن را مورد مطالعه قرار می دهد و با استفاده از آن ابعاد...

۰۲ام مرداد ۱۳۹۴

درآمدی بر نظریه «تقاضای دانش دینی»

چکیده: این مقاله می‌کوشد تا در چارچوب دانش اقتصاد، اما با رویکرد اسلامی، نظریه «تقاضای معرفت دینی» را استخراج کند. بررسی تجربی آن مجال دیگری می‌طلبد. معرفت و دانش (Knowledge)...

۰۲ام مرداد ۱۳۹۴

جایگاه دولت در نظام اقتصادی اسلام (دولت مصالح)

چکیده: مقاله در صدد است با استفاده از نظریه های اقتصادی، جایگاه و نقش دولت در نظام اقتصادی اسلام که مبتنی بر مبانی فقهی است را براساس نظریه عمومی دولت...

۰۲ام مرداد ۱۳۹۴

پیشرفت به مثابه عدالت

چکیده یکی از موضوعات چالش‌برانگیز همیشگی و دوگانه به ظاهر آشتی‌ناپذیر، عدالت و توسعه است ؛ البته کوشش‌هایی صورت گرفته است تا عدالت در مفهوم گسترده توسعه جاسازی شود ....

۰۲ام مرداد ۱۳۹۴

بازخوانی مجدد ماهیت «اقتصاد اسلامی»

چکیده سؤال از چیستی و ماهیت اقتصاد اسلامی همواره از دغدغه‌های محققان اقتصاد اسلامی بوده است. گرچه در زمینه تبیین ماهیت اقتصاد اسلامی مباحث زیادی مطرح شده، هنوز ابهام هایی...

Pages:12»