ماهیت پیشرفت اسلامی دراندیشه امام خمینی ره

چکیده

این مقاله ابتدا نظریه غربی توسعه را بر مدار هسته مرکزی آن ـ که نوع تلقی فرهنگ و فلسفه غرب در مورد انسان است ـ معرفی می نماید. آن گاه نظریه اسلامی پیشرفت از دیدگاه امام بر مدار هسته مرکزی آن ـ نوع تلقی امام در مورد انسان ـ تبیین شده است. در گام بعدی و با نقد رویکرد غربی توسعه به وسیله نظریه امام، ماهیت اسلامی پیشرفت از منظر ایشان، آشکارتر شده است. سرانجام به معرفی راهبرد اساسی امام برای پیشرفت بر مدار نظام تعلیم و تربیت پرداخته شده است. نهایتا تعارض برنامه های توسعه کشور با این رویکرد گوش‌ زد شده است، زیرا هنوز برنامه های توسعه در کشور بر مدار توسعه اقتصادی است که راهبرد اساسی الگوی غربی توسعه می‌ باشد. سرانجام مبتنی بر نظریه‌ ی امام، از برخی از شاخص‌ ها برای اندازه‌ گیری سطح پیشرفت جوامع نام برده شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *