درآمدی بر نظریه «تقاضای دانش دینی»

چکیده:

این مقاله می‌کوشد تا در چارچوب دانش اقتصاد، اما با رویکرد اسلامی، نظریه «تقاضای معرفت دینی» را استخراج کند. بررسی تجربی آن مجال دیگری می‌طلبد. معرفت و دانش (Knowledge) را به جای علم (Science) که به‌طور معمول به علوم تجربی انصراف دارد به‌کار بردیم تا موضوع مقاله گستره بیشتری از «دانش‌ها» را شامل شود. معرفت دینی همانند بسیاری از کالاهای اقتصادی یک کالای مصرفی و سرمایه‌ای است، معرفت دینی همان‌طور که می‌تواند رضامندی و مطلوبیت برخورداران آن را فراهم سازد، می‌تواند توانایی‌های کارکردی و بازده‌های اقتصادی و اجتماعی آنان را افزایش دهد. در این مقاله با تبیین ماهیت مصرفی و سرمایه‌ای «معرفت دینی» بر مبنای روش‌شناختی مکتب نهادگرایی جدید، در نهایت تابع تقاضای معرفت دینی استخراج شده است.

کلیدواژه ها: علم اقتصاد اسلامی ،اقتصاد دانش ،اقتصاد آموزش ،اقتصاد معرفت دینی ،نظریه سرمایه انسانی ،تقاضای دانش ،تقاضای معرفت دینی

مقاله ی منتشر شده در فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی/ سال ششم/ شماره ۲۳/ پاییز ۱۳۸۵

دریافت مقاله ی کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *